Verksamhetsformer - studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Studiecirklar:

Vad är en studiecirkel?

Svar

Studiecirkeln är definitionsmässigt en liten grupp människor som planmässigt bedriver studier och gemensamt söker kunskap utifrån sina behov och intressen. Den är öppen för alla utan krav på formella förkunskaper. Deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg och kunskap söks gemensamt där samtal och diskussion är en viktig del.

Det står att folkbildningsanslaget ska användas till verksamhet i Sverige. Kan en studiecirkel ändå förlägga enstaka sammankomster utomlands?

Svar

En studiecirkel kan välja att förlägga enstaka sammankomster utomlands om detta är motiverat utifrån innehåll och värde i studiecirkeln. Det kan t.ex. vara studiecirklar i EU-relaterade frågor eller språkcirklar. Studiecirklar som inte har merparten av sina sammankomster förlagda till Sverige är inte statsbidragsgrundande. Ovanstående gäller även studiecirklar på distans, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

Kulturprogram:

Vad är ett kulturprogram?

Svar

Kulturprogram ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk framställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet som framförs inför eller tillsammans med deltagare.

Det ska ha en sådan utformning att det bidrar till att skapa delaktighet, uppplevelse och eftertanke.

Kan ett kulturprogram genomföras på distans och vad gäller i så fall?

Svar

Ett kulturprogram kan genomföras på distans om ordinarie villkor för kulturprogram är uppfyllda. Kulturprogrammet genomförs vid ett givet tillfälle med alla deltagare fysiskt närvarande. Detta innebär att själva programmet, t ex en konsert eller en föreläsning, kan sändas digitalt, t ex från annan ort, men att deltagarna är samlade fysiskt.

Annan folkbildningsverksamhet:

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Svar

Annan folkbildningsverksamhet är folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former vilket ger studieförbunden möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Viktigt är dock att verksamheten uppfyller samma kvalitetskrav som studiecirkel- och kulturverksamheten.