Referensgrupp

Senast uppdaterad: 2022-02-02

Till stöd för Folkbildningsrådets arbete med etik- och gränsdragningsfrågor för studieförbunden finns en referensgrupp.

Referensgruppens syfte är att informera, delge erfarenheter samt ge synpunkter till Folkbildningsrådet i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Referensgruppen består av representanter från de tio studieförbunden.

Ledamöter i referensgruppen

 • Morgan Öberg, Folkbildningsrådet, sammankallande
 • Cecilia Öberg, ABF
 • Ralf Zetterman, Folkuniversitetet
 • Cecilia Bergström, Sensus studieförbund
 • Dzenana Vitkovic, Ibn Rushd
 • Lloyd Baltz, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Kati Hirvonen, Studieförbundet Bilda
 • Maria Carlsson, NBV
 • Emma Gåveby, Medborgarskolan
 • Susanne Tilli, Kulturens bildningsverksamhet
 • Terese Strenger, Studiefrämjandet