Referensgrupp

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Till stöd för Folkbildningsrådets arbete med etik- och gränsdragningsfrågor för studieförbunden finns en referensgrupp.

Referensgruppens syfte är att informera, delge erfarenheter samt ge synpunkter till Folkbildningsrådet i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Referensgruppen består av representanter från de tio studieförbunden.

Ledamöter i referensgruppen

 • Magnus Wetterberg, Folkbildningsrådet, ordförande 
 • Torvald Åkesson, Folkbildningsrådet, sekreterare 
 • Cecilia Öberg, ABF 
 • Ralf Zetterman, Folkuniversitetet 
 • Cecilia Bergström, Sensus studieförbund 
 • Dzenana Vitkovic, Ibn Rushd 
 • Banar Sabet, Studieförbundet Vuxenskolan 
 • Kati Hirvonen, Studieförbundet Bilda 
 • Maria Carlsson, NBV 
 • Emma Gåveby, Medborgarskolan 
 • Remona de Maré, Kulturens bildningsverksamhet 
 • Annika Stigmark, Studiefrämjandet