Illustration på ett skolhus med ett förstoringsglas framför.

Granskning av studieförbundens verksamhet

Senast uppdaterad: 2021-04-15
Etiketter:
Statsbidrag

Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin. Folkbildningsrådet har därför tagit fram ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter inom studieförbundens verksamheter. Det fokuserar på förebyggande insatser, förstärkt kontroll och ett framåtsyftande reformarbete, där vi bland annat vill reformera statsbidragssystemet i grunden. Åtgärdsprogrammet är en del av en rapport som lämnades till utbildningsdepartementet i april 2021.

Bakgrund

Under de senaste åren har det uppdagats flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamheter bland annat i Järvaområdet i Stockholm. Som en följd av det har statsbidraget till studieförbunden diskuterats i såväl media som internt inom folkbildningen, mellan Folkbildningsrådet och våra medlemsorganisationer. Det har delvis handlat om organiserat fusk och bedrägerier, men framför allt rör det sig om slarv och om verksamhet som inte helt genomförts i enlighet med statsbidragsvillkoren.

Folkbildningsrådets ställningstagande

Statsbidragen till studieförbunden ska gå till verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller går till antidemokratiska aktörer. Vi har nolltolerans mot fusk och bedrägerier och tar alla de fall som uppmärksammats på största allvar.

Vad gör Folkbildningsrådet?

Folkbildningsrådet har under det senaste året fattat beslut om en rad åtgärder för att få klarhet i vad som hänt och för att motverka att liknande saker händer igen. Vi har skärpt statbidragsvillkoren för studieförbunden för 2021 och i slutet av 2020 inledde Folkbildningsrådet en utökning av vårt kansli med flera tjänster med fokus på att följa upp bidragen och hantera avvikelseärenden. Folkbildningsrådets styrelse beslutade i februari 2021 att studieförbunden sammantaget ska betala tillbaka 39 miljoner för 2017–2019.

Under hösten 2020 gav Folkbildningsrådet dessutom studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten. Den lämnades till Folkbildningsrådet i januari 2021. Med den som underlag och tillsammans med ett gediget analysarbete har Folkbildningsrådet nu presenterat ett omfattande åtgärdsprogram till utbildningsdepartementet. Detta gjordes i rapporten Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet den 14 april. Åtgärderna kan delas in i tre områden: förebyggande insatser, förstärkt kontroll och ett framåtsyftande reformarbete av statsbidragssystemet.

Läs mer om rapporten och de omfattande åtgärder som Folkbildningsrådet föreslår i en FAQ här: Frågor och svar om Folkbildningsrådets rapport till regeringen

Mer information om studieförbundens granskning

Samtliga studieförbund redovisade i januari 2021 resultaten från granskningen av den egna verksamheten. Rapporterna visar att nio av de tio studieförbunden stryker sammanlagt 1,9 procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019. Det motsvarar ca 600 000 studietimmar över tre år. Av kulturprogrammen har 0,1 procent strukits och av annan folkbildningsverksamhet 0,2 procent. Det tionde studieförbundet Studiefrämjandets granskning sticker ut och de stryker hela 8,3 procent av studiecirkelverksamheten.

En betydande del av strykningarna handlar om administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. En stor del av felaktigheterna utgörs av bandverksamhet som dubbelrapporterats till flera olika studieförbund.

Hur genomfördes granskningen?

Granskningen har genomförts utifrån ett antal riskområden som Folkbildningsrådet har identifierat baserat på tidigare fall av fusk och felaktigheter. Undersökningen omfattar verksamheter där en eller flera av följande situationer har förekommit:

  • Enskilda personer har haft ett ovanligt högt deltagande i verksamheten.
  • Enskilda deltagare har deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet under samma år.
  • Studieförbundet har gjort omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till en samarbetspartner.
  • En enskild verksamhetsutvecklare på studieförbundet har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer.