Studieförbund

Senast uppdaterad: 2018-01-31

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet. Under 2015 arrangerade de tio studieförbunden cirka 272 000 studiecirklar med totalt 1,7 miljoner deltagare, varav 628 308 unika personer, cirka 371 000 kulturprogram med närmare 20 miljoner besökare/deltagare och cirka 60 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 738 000 deltagare, varav 98 874 unika personer.

Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar. Med sin idemässiga grund, pedagogik och sin självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning.