Studieförbund

Senast uppdaterad: 2015-01-15

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet. Under 2013 arrangerade de tio studieförbunden cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer, cirka 359 000 kulturprogram med mer än 19 miljoner besökare/deltagare och cirka 59 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 703 000 deltagare, varav 380 499 unika personer.

Sedan 1991 då Folkbildningsrådet bildades har tre studieförbund gått samman (KFUK/KFUM, TBV och Sensus). Ett studieförbund (SISU) får numera finansiering via annan myndighet. Dessutom har två studieförbund tillkommit (Ibn Rushd och Kulturens bildningsverksamhet). Nu finns totalt tio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.

Ladda hem grafiken som bild

Kontaktpersoner

Torvald

Torvald
Åkesson
Tel: 08-4124842