Studieförbund

Senast uppdaterad: 2017-02-08

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet. Under 2015 arrangerade de tio studieförbunden cirka 272 000 studiecirklar med totalt 1,7 miljoner deltagare, varav 628 308 unika personer, cirka 371 000 kulturprogram med närmare 20 miljoner besökare/deltagare och cirka 60 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 738 000 deltagare, varav 98 874 unika personer.

Sedan 1991 då Folkbildningsrådet bildades har tre studieförbund gått samman (KFUK/KFUM, TBV och Sensus). SISU Idrottsutbildarna får numera finansiering via annan myndighet. Två studieförbund har tillkommit, Ibn Rushd år 2008 och Kulturens Bildningsverksamhet 2010. Nu finns totalt tio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.