Om Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2018-01-31

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. 

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen.

Folkbildningsrådets uppdrag är att fördela och följa upp statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor. Vi har även ett uppdrag att utvärdera om syftet med statens bidrag till folkbildningen uppfylls.