Etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter

De senaste åren har folkhögskolorna tagit ett stort ansvar i etableringen av nyanlända. Folkhögskolans pedagogik är väl anpassad för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer eller hittat in på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad:

Statens syften med att stödja folkbildningen är bland andra att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar. Med hjälp av samhällets stöd har folkhögskolorna kunnat erbjuda kurser med nyanlända. Staten bidrar med extra pengar till dessa kurser, utöver det ordinarie bidraget till folkhögskolorna.

Förutom folkbildning med nyanlända genomför folkhögskolorna just nu också ett antal insatser och projekt som riktar sig till människor som länge varit arbetslösa och vill komma närmare ett jobb.

Statens syften med att stödja folkbildningen

Folkbildningens pedagogik i grunden

Innehållet i de särskilda insatserna och projekten varierar eftersom det anpassas efter deltagarnas behov och skolornas olika profiler. Just nu är följande insatser aktuella på folkhögskolorna: 

Alla insatser präglas av folkhögskolans pedagogik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Relaterad information