Ledning

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare
Tel: 08-412 48 05

Enheten för uppföljning och kommunikation

Anna-Carin Bylund

Anna-Carin Bylund
Biträdande generalsekreterare /enhetsansvarig
Tel: 08-412 48 06

Rebecka Svensén

Rebecka Svensén
Kommunikationsansvarig
Tel: 08-412 48 07 / 0705-88 61 99

Lloyd Baltz

Lloyd Baltz
Uppföljning, studieförbund
Tel: 08-412 48 29

Henrik Dahl
Omvärldsanalytiker
Tel: 08-412 48 09

Elvir Gigovic

Elvir Gigovic
Uppföljning, ekonomi
Tel: 08-412 48 39

Ingela Johansson

Ingela Johansson
Uppföljning, folkhögskola
Tel: 08-412 48 43

Anna Wallgren

Anna Wallgren
Kommunikatör
Tel: 08-412 48 22

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Uppföljning, statistik
Tel: 08-412 48 25

Enheten för statsbidrag

Elisabet Andersson

Elisabet Andersson
Handläggare, statsbidrag /enhetsansvarig
Tel: 08-412 48 03

Veronica Kennett

Veronica Kennett
Ekonomiansvarig
Tel: 08-412 48 24

Helene Lindgren

Helene Lindgren
Handläggare studieförbund, etik och gränsdragning
Tel: 08-412 48 48

Linda Rosén

Linda Rosén
Handläggare, folkhögskola, studeranderätt
Tel: 08-412 48 10

Lars Tengberg

Lars Tengberg
Handläggare statsbidrag
Tel: 08-412 48 04

Agneta Wallin

Agneta Wallin
Handläggare, folkhögskola
Tel: 08-412 48 20

Benton Wolgers

Benton Wolgers
Handläggare, etik och gränsdragning folkhögskola
Tel: 08-412 48 34

Torvald Åkesson

Torvald Åkesson
Handläggare, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 42

Lena Östlund

Lena Östlund
Handläggare, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 32

Utvärdering

Eva Åstrom

Eva Åstrom
Utvärderingsansvarig
Tel: 08-412 48 37

Enheten för administration

Lotta Ragelius

Lotta Ragelius
Personalansvarig /enhetsansvarig
Tel: 08-412 48 08

Annika Blom

Annika Blom
Arkiv, diarium, möten, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 27

Robin Forsberg

Robin Forsberg
IT, kontorsservice
Tel: 08-412 48 21

Daniel Karbelius

Daniel Karbelius
IT, särskilda uppdrag, kontorsservice
Tel: 08-412 48 02

Mikaela Smedberg

Mikaela Smedberg
Ekonomiadministratör, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 38

Nike Stolpe Wikström
Administratör
Tel: 08-412 48 49

Linda Lindqvist

Linda Lindqvist
Föräldraledig
Tel: 08-412 48 26