Ledning

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare
Tel: 08-412 48 05

Linda Rosén

Linda Rosén
Verksamhetssamordnare
Tel: 08-412 48 01

Enheten för uppföljning och kommunikation

Anna-Carin Bylund

Anna-Carin Bylund
Biträdande generalsekreterare, enhetschef
Tel: 08-412 48 06

Rebecka Svensén

Rebecka Svensén
Kommunikationsansvarig
Tel: 08-412 48 07 / 0705-88 61 99

Lloyd Baltz

Lloyd Baltz
Uppföljning studieförbund
Tel: 08-412 48 29

Henrik Dahl

Henrik Dahl
Omvärldsanalytiker
Tel: 08-412 48 09

Elvir Gigovic

Elvir Gigovic
Uppföljning ekonomi
Tel: 08-412 48 39

Ingela Johansson

Ingela Johansson
Uppföljning folkhögskola
Tel: 08-412 48 43

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Uppföljning statistik
Tel: 08-412 48 25

Enheten för statsbidrag

Magnus Wetterberg

Magnus Wetterberg
Enhetschef statsbidrag
Tel: 08-412 48 03

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag studieförbund
Tel: 08-412 48 15

Veronica Kennett

Veronica Kennett
Ekonomiansvarig
Tel: 08-412 48 24

Cecilia Lövgren

Cecilia Lövgren
Handläggare studeranderätt
Tel: 08-412 48 10

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare verksamhet med asylsökande
Tel: 08-412 48 12

Lars Tengberg

Lars Tengberg
Handläggare folkhögskolor statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 04

Agneta Wallin

Agneta Wallin
Handläggare folkhögskola
Tel: 08-412 48 20

Torvald Åkesson

Torvald Åkesson
Handläggare studieförbund statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 42

Lena Östlund

Lena Östlund
Handläggare särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 32

Utvärdering

Eva Åstrom

Eva Åstrom
Utvärderingsansvarig
Tel: 08-412 48 37

Jämställdhetsintegrering

Karin Bengtsson

Karin Bengtsson
Projektledare
Tel: 08-412 48 11

Enheten för administration

Lotta Ragelius

Lotta Ragelius
Enhetschef, Personalansvarig
Tel: 08-412 48 08

Annika Blom

Annika Blom
Arkiv, diarium, möten, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 27

Robin Forsberg

Robin Forsberg
IT, kontorsservice
Tel: 08-412 48 21

Daniel Karbelius

Daniel Karbelius
IT, särskilda uppdrag, kontorsservice
Tel: 08-412 48 02

Mikaela Smedberg

Mikaela Smedberg
Ekonomiadministratör, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 38