Internationellt

Folkbildningsrådet följer utvecklingen av folkbildningsfrågor i EU och internationellt.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet svarar för myndighetsrelaterade internationella folkbildningsfrågor. Folkbildningsrådet följer utvecklingen i EU och internationellt inom områden som berör folkbildningen samt det europeiska och globala samarbetet inom folkbildning och vuxenutbildning.

Som sektorsansvarig för svensk folkbildning arbetar vi också med bevaknings- och representionsuppdrag i olika organ och arbetsgrupper med nordisk, europeisk och global anknytning. Vi deltar i möten med Utbildningsdepartementet inför rådsmötena i EU.