Avgifter vid folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-05-07

De obligatoriska avgifter skolorna tar ut för kost och logi, studieresor, läromedel eller motsvarande måste kunna specificeras samt vara kända för de studerande vid kursens början.

I kriterierna för statsbidraget till folkhögskolan står det att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av deltagarna för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller.

Folkhögskolan måste informera tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. Sådan information ska finnas före kursstart.