Verksamhetsrapportering

Senast uppdaterad: 2018-06-25

Folkhögskolornas rapportering utgör underlag för den offentliga utbildningsstatistiken och Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag. SCB är statistikansvariga och hanterar insamlingen av data och sammanställer officiell statistik. Folkbildningsrådet sammanställer och återrapporterar verksamheten till regering och riksdag.

Viktiga datum

Våren 2018

  • 13 april: Sista insändningsdatum, statistikrapporten till SCB.
  • 23 april: Sista insändningsdatum för kompletteringar.

Hösten 2018

  • 15 augusti: Sista insändningsdatum, statistikrapporten till SCB.
  • 24 augusti: Sista insändningsdatum för kompletteringar.

Ingen insamling av deltagarstatistik sker under vårterminen 2018. Uppgifter för vårterminen samlas in i augusti 2018.

Verksamheten rapporteras i form av en gruppbaserad statistikrapport. De uppgifter som ingår i statistikrapporten beskrivs i variabelförteckningen bland dokumenten nedan. Kursernas ämnesinnehåll eller kulturtyp vid Kulturprogram beskrivs i dokumentet Kursinriktning.

Därutöver rapporteras deltagare i långa och korta kurser. Uppgifterna används i uppföljnings- och forskningssyfte. Bland annat för att följa upp hur statsbidraget används, vad som studeras och vilka grupper som nås av verksamheten. Läs mer om detta i dokumentet GDPR – Information till folkhögskolans deltagare längst ned på sidan.

Relaterade dokument