Behörighetsintyg

Folkbildningsrådet, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram de intyg som en studerande behöver för att kunna söka till högskolan eller yrkeshögskolan.

Senast uppdaterad:

Deltagare på folkhögskola?

Om du som studerar på folkhögskola behöver ett intyg ska du kontakta den aktuella folkhögskolan. Det är de som utfärdar och arkiverar intygen.

Gymnasienivån på Allmän kurs

Detta är de intyg som gäller på Allmän kurs på gymnasienivå:

  • "Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier" Folkbildningsrådet / Universitets- och högskolerådet /Myndigheten för Yrkeshögskolan 2014  (grundläggande behörighet motsvarande GY11)
  • "Certificate Eligibility for Higher Education and Higher Vocational Education" The Swedish National Council of Adult Education / The Swedish Council for Higher Education / The Swedish National Agency for Higher Vocational Education 2014 (intyget ovan översatt till engelska)

Tidigare intyg:

  • "Intyg för behörighet till högskolestudier" Folkbildningsrådet / Universitets- och högskolerådet 2014 (grundläggande behörighet motsvarande kärnämnen, användes som längst t.o.m. våren 2015)
  • "Certificate Eligibility for Higher Education" The Swedish National Council of Adult Education / The Swedish Council for Higher Education 2014 (intyget ovan översatt till engelska)
  • "Intyg om behörighet för högskolestudier" Folkbildningsrådet 1993. Gäller vid intygande av allmän behörighet för studier fullgjorda före 1 juli 1998, kan intygas i efterskott om underlag finns på folkhögskolorna. 

Grundskolenivå på Allmän kurs

  • "Intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier på gymnasienivå" Folkbildningsrådet 2013

Alla nuvarande intyg hittar du i det administrativa programmet Schoolsoft. Om ni på folkhögskolan inte har tillgång till Schoolsoft eller letar efter äldre intyg så kan de finnas i programmet Avanti. Annars kan det beställas från Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se