Studeranderätt

Senast uppdaterad: 2018-05-07

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning på folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, på Folkbildningsrådet. FSR ger råd och stöd till folkhögskolor och deltagare på folkhögskola.

Om en deltagare eller sökande är missnöjd med skolans hantering av ett ärende kan en anmälan göras till FSR.

För att komma i kontakt med FSR ring 08- 412 48 10

Folkbildningsrådet har tagit fram foldern "Dina rättigheter på folkhögskola" med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan.

Foldern finns översatt till olika språk, översättningarna kan inte beställas hos Folkbildningsrådet men finns för nedladdning nedan. Om du hittar felaktigheter i översättningarna vill vi gärna att du hör av dig till fsr@folkbildningsradet.se