Studeranderätt

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning på folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, på Folkbildningsrådet. FSR ger råd och stöd till folkhögskolor och deltagare på folkhögskola.

Senast uppdaterad:

Om en deltagare eller sökande är missnöjd med skolans hantering av ett ärende kan en anmälan göras till FSR. Riktlinjer för hur FSR ska arbeta finns under relaterade dokument nedan.

Kontaktuppgifter till FSR

Telefonnummer:

08-412 48 10

Telefontider:

Tisdagar 13.00–15.00

E-post:

fsr@folkbildningsradet.se

Vid akuta frågor ring Folkbildningsrådets växel:

Kontakta oss

Foldern Dina rättigheter på folkhögskola

Folkbildningsrådet har tagit fram foldern "Dina rättigheter på folkhögskola" med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan. Foldern går att beställa till skolan, och även att ladda ner som pdf.

Foldern finns även översatt till olika språk, översättningarna kan inte beställas hos Folkbildningsrådet men finns att ladda ner. på sidan länkad nedan Om du hittar felaktigheter i översättningarna vill vi gärna att du hör av dig till fsr@folkbildningsradet.se

Foldern Dina rättigheter på folkhögskola

Beställ tryckta foldrar

Relaterade dokument