Ledamöter

Senast uppdaterad: 2018-04-06

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande är en jurist, som inte är kopplad till någon folkhögskola.

  • Anna Medin, ordförande (jurist)
  • Anna Sundborg, ordförandes ersättare (jurist)
  • Lars Persson, ordinarie ledamot (rektor Kristinehamns folkhögskola)
  • Anders A. Aronsson, ordinarie ledamot (ordförande i styrelsen för Tollare folkhögskola)
  • Agnes Fockström-Haubitz, ordinarie ledamot (tidigare folkhögskolestuderande)
  • Uma Thongkaew, ordinarie ledamot (tidigare folkhögskolestuderande)
  • Anne Ludvigsson, ersättare (ordförande styrelsen för Marieborgs folkhögskola)
  • Margareta Wistrand, ersättare (rektor Tärna folkhögskola)
  • Gabriella Gecer Danho, ersättare (tidigare folkhögskolestuderande)