Ledamöter

Senast uppdaterad: 2018-04-06

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande och föredragande är inte kopplade till någon folkhögskola.

  • Anna Medin, ordförande (jurist)
  • Anna Sundborg, ordförandes ersättare (jurist)
  • Robert Uitto, ordinarie ledamot (SKR)
  • Anders A. Aronsson, ordinarie ledamot (RIO)
  • Erik Isaksson, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Lars-Håkan Bild, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Monika Andersson, ersättare (RIO)
  • Lars Persson, ersättare (SKR)
  • Giau Phan, ersättare (studeranderepresentant)
  • Anna Göthner, handläggare studeranderättsliga frågor (föredragande)