Ledamöter

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande och föredragande är inte kopplade till någon folkhögskola.

Senast uppdaterad:
  • Linda Stridsberg, ordförande (jurist)
  • Christian Edling, ordförandes ersättare (jurist)
  • Robert Uitto, ordinarie ledamot (SKR)
  • Erik Isaksson, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Lars-Håkan Bild, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Gunnar Danielsson, ersättare (RIO)
  • Nanna Nilsson, ersättare (SKR)
  • Giau Phan, ersättare (studeranderepresentant)