Ledamöter

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande och föredragande är inte kopplade till någon folkhögskola.

  • Linda Stridsberg, ordförande (jurist)
  • Christian Edling, ordförandes ersättare (jurist)
  • Robert Uitto, ordinarie ledamot (SKR)
  • Erik Isaksson, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Lars-Håkan Bild, ordinarie ledamot (studeranderepresentant)
  • Gunnar Danielsson, ersättare (RIO)
  • Nanna Nilsson, ersättare (SKR)
  • Giau Phan, ersättare (studeranderepresentant)
  • Alma Norström Wiklund, handläggare studeranderättsliga frågor (föredragande)