Statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Varje år tilldelas landets studieförbund statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

Statsbidragets årshjul

  • Januari: SCB samlar in vilken verksamhet studieförbunden anordnade föregående år.
  • Februari: Skriftlig rapportering skickas in till Folkbildningsrådet av föregående års särskilda folkbildningsinsatser. Folkbildningsrådets styrelse fastställer föregående års statsbidrag utifrån den verksamhet man anordnat och rapporterat in.
  • Mars: Folkbildningsrådets styrelse tar beslut om preliminärt statsbidrag för innevarande år. Sista datum för att ansöka om att bli statsbidragsberättigat studieförbund är 1 mars.
  • Maj: Ekonomiredovisning föregående år lämnas in till Folkbildningsrådet.
  • Juli: Aktuella styrdokument som årsredovisning och verksamhetsberättelse föregående år lämnas till Folkbildningsrådet senast den 1 juli.
  • November: Studieförbunden redovisar resultaten av genomförd internkontroll senast den 1 november och plan för nästa internkontroll senast den 15 november.
  • December: Studieförbunden får prognos för statsbidrag efterföljande år.