Statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Varje år tilldelas landets studieförbund statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om villkoren kring statsbidraget till folkhögskolor. Aktuella statsbidragsvillkor finns i dokumentbanken.

Statsbidragets årshjul

  • Januari: SCB samlar in vilken verksamhet studieförbunden anordnade föregående år.
  • Februari: Skriftlig rapportering skickas in till Folkbildningsrådet av föregående års särskilda folkbildningsinsatser. Folkbildningsrådets styrelse fastställer föregående års statsbidrag utifrån den verksamhet man anordnat och rapporterat in.
  • Mars: Folkbildningsrådets styrelse tar beslut om preliminärt statsbidrag för innevarande år. Sista datum för att ansöka om att bli statsbidragsberättigat studieförbund är den sista februari före det år ansökan avser.
  • Maj: Ekonomiredovisning föregående år lämnas in.
  • Juni: Aktuella styrdokument som årsredovisning och verksamhetsberättelse föregående år lämnas till Folkbildningsrådet senast den 15 juni.
  • Juli: Studieförbunden återrapporterar sitt arbete med kvalitetssäkring senast den 1 juli.
  • November: Studieförbunden redovisar resultaten av genomförd särskild kontroll av rapporterad verksamhet samt eventuell justering av tidigare års rapporterade verksamhet senast den 1 november.
  • December: Studieförbunden får prognos för statsbidrag efterföljande år. Studieförbundens plan för nästa års särskilda kontroll lämnas den 1 december.