Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en etableringskurs på folkhögskola. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar samt preliminär fördelning.

Viktiga datum

 • Första vardagen varje månad: Rekvisition samt rapportering ska avse hela kalenderårets kurser och vara Folkbildningsrådet tillhanda.
 • Bidragsutbetalningen sker i mars, maj, augusti, oktober och december.
 • 1 februari 2019: Sista dagen att rekvirera medel avseende 2018 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2018).
 • 1 augusti 2019: Senaste dagen att rapportera genomförda dv för skolor med kurser som påbörjats i slutet av 2018 och därmed forstätter under 2019.

Etableringskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Mål och syfte 2018

Målet är att erbjuda 7 000 personer inom målgruppen en kursplats som omfattar 130 utbildningsdagar under sex sammanhängande månader.

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter aslutad kurs ska ha stärkt sina möjligheter att studera inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning inom folkhögskola, samt särskild utbildning för vuxna eller att få ett arbete. 

Statsbidrag för etableringskurs på folkhögskola

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att erhålla statsbidrag för en yrkeskurs på folkhögskola. De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

 1. Genomför gemensam planering i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen.
 2. Ansök vid utlysning av platser gällande preliminär ram (se dokument Fördelning nedan).
 3. Informera lokal Arbetsförmedling och Folkbildningsrådet om utbildningsort och system för antagning.
 4. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen.
 5. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen, som underlag till gjorda rekvisitioner.
 6. Rekvisera bidrag.
 7. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15