Foldrar och broschyrer

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Här kan du läsa och ladda ned foldrar och broschyrer som Folkbildningsrådet producerat.

Foldrarna handlar om en rad olika utbildningsinsatser, om vilka rättigheter studerande på folkhögskola har och tar upp fakta om folkbildningen.