Remissvar

Senast uppdaterad: 2017-09-01

Varje år svarar Folkbildningsrådet på remisser inom olika politiska områden.

I spalten till vänster hittar du Folkbildningsrådets remisser med en kort sammanfattning samt en bifogad pdf-fil.