Jämställdhetsintegrering i folkbildningen

Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM.

Jämställdhet
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, det innebär att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet. Målet med arbetet är att Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamheter bättre ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att "kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv". Uppdraget omfattar både Folkbildningsrådets interna arbete och folkhögskolors och studieförbunds verksamhet. Folkbildningsrådet ska redovisa resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering till regeringen.

Illustration av en våg med vars en person i vågskålarna och människor som köar bakom
Illustration av en våg med vars en person i vågskålarna och människor som köar bakom

Under 2017–2019 har Folkbildningsrådet erbjudit stöd till folkhögskolor och studieförbund i form av kurser, seminarier och individuell handledning. Denna resurs finns inte tillgänglig från och med 2020. Folkbildningsrådet arbetar dock vidare med uppdraget genom sin ordinarie verksamhet. I början av 2020 släpps dessutom handledningen Jämställd Folkbildning, en praktisk guide för folkhögskolor och studieförbund för att arbeta med jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten.

I handlingsplanen för jämställd folkbildning (länkad nedan) kan du läsa om Folkbildningsrådets definitioner och ställningstaganden, prioriterade problemområden och planerade aktiviteter för 2020.