Yttranden från FSR

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Här hittar du beslut i alla ärenden som FSR behandlat de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare ärenden kan du skicka e-post till fsr@folkbildningsradet.se

2019

2018

2017

 

Sunderby folkhögskola (2019:13) – om avskiljande.