Yttranden från FSR

Senast uppdaterad: 2021-01-27

Här hittar du beslut i alla ärenden som FSR behandlat de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare ärenden kan du skicka e-post till info@folkbildningsradet.se.

2021

2020

2019