Yttranden från FSR

Senast uppdaterad: 2022-09-21

Här hittar du beslut i alla ärenden som FSR behandlat de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare ärenden kan du skicka e-post till info@folkbildningsradet.se.

2022

2021

2020