Yttranden från FSR

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Här hittar du beslut i alla ärenden som FSR behandlat de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare ärenden kan du skicka e-post till fsr@folkbildningsradet.se

2020

2019

2018