Särskild kurs och SeQF

Senast uppdaterad: 2018-08-07

Folkhögskolor kan ansöka om nivåplacering för särskilda kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer, SeQF. På den här sidan kan du läsa mer särskild kurs och SeQF och hur folkhögskolan ansöker om nivåplacering för en särskild kurs.

Folkbildningsrådet har fått medlemsorganisationernas uppdrag att informera och stödja folkhögskolorna i framarbetandet av ansökningar från de folkhögskolor som önskar ansluta en särskild kurs till SeQF-nivåerna. Anslutningen av särskild kurs till SeQF är helt frivillig.

Läranderesultat

Läranderesultaten på den särskilda kursen konkretiseras i ansökan och delas upp i deskriptorerna:

  • kunskaper
  • färdigheter
  • kompetenser

Ansökan

De folkhögskolor som vill ansöka om nivåplacering för en särskild kurs gör detta hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), på webbplatsen för SeQF.

På den webbplatsen hittar du också två bra stöddokument att läsa eller ladda ner:

  • Anvisningar för ansökan om nivåplacering i SeQF
  • Från resultat av lärande till SeQF - En handbok

Längre ner på denna sida hittar du visst stödmaterial anpassat för folkhögskolan.

Det innehåller vissa förklaringar av ansökningsformulärets olika fält, samt förslag på gemensamma texter om folkhögskolan som utbildningsform och om folkbildningens generella kvalitetssäkringssystem som folkhögskolorna kan välja att använda.

Folkhögskolan börjar processen genom att ansöka om ett användarkonto på MYH:s ”Mina sidor”.

När skolan fått ett användarkonto kan man nå ansökningsformuläret genom portalen ”Mina sidor”, läs mer om ansökan.

  • Folkhögskolorna betalar en avgift till MYH på 10 000 kronor per ansökan (beslutet gäller i 10 år).
  • När ansökan och betalning inkommit handlägger MYH ansökan och lämnar den sedan vidare till "Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer" som rekommenderar ett beslut. MYH:s generaldirektör fattar beslut.
  • Då MYH beslutat om kvalifikationsnivån erhåller folkhögskolan ett kvalifikationsbevis med ett referensnummer. Nivån och referensnumret anges på skolans kursintyg och kvalifikationsbeviset bifogas intyget. Kursen och referensnumret publiceras också på webbplatsen www.seqf.se.

Vill du har mer information? Behöver du stöd i ansökningsarbetet? Kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se.