Medlemmar

Senast uppdaterad: 2018-12-10

Folkbildningsrådet har tre medlemsorganisationer som tillsammans representerar svensk folkbildning – det vill säga de folkhögskolor och studieförbund som tar emot statsbidrag från Folkbildningsrådet.

De tre medlemmarna är:

Medlemmarna utövar sitt inflytande över Folkbildningsrådets verksamhet på bland annat representantskapet.