Statistik

Senast uppdaterad: 2021-06-07

Här finns statistik om svensk folkbildning, det vill säga verksamheten på folkhögskolor och studieförbund.

Kontaktpersoner

Carolina Thulin
Verksamhetsuppföljning statistik studieförbund
Tel: 08-412 48 17

Gabriel Kasto
Verksamhetsuppföljning statistik folkhögskola
Tel: 08-412 48 18