Statistik

Senast uppdaterad: 2016-09-05

Här finns statistik om svensk folkbildning, det vill säga verksamheten på folkhögskolor och studieförbund.

Kontaktpersoner

Elvir Gigovic

Elvir Gigovic
Uppföljning ekonomi, studieförbund
Tel: 08-412 48 39