Ledning

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare
Tel: 08-412 48 05

Anna-Carin Bylund

Anna-Carin Bylund
Biträdande generalsekreterare
Tel: 08-412 48 06

Mats Bernerstedt

Mats Bernerstedt
Senior rådgivare
Tel: 0705-55 93 57

Enheten för statsbidrag

Magnus Wetterberg

Magnus Wetterberg
Enhetschef
Tel: 08-412 48 03

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15

Morgan Öberg

Morgan Öberg
Handläggare studieförbund statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 11

Jan Jonsson

Jan Jonsson
Handläggare folkhögskola statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 04

Annika Stigmark

Annika Stigmark
Handläggare uppföljning studieförbund
Tel: 08-412 48 09

Kajsa Borgström

Kajsa Borgström
Handläggare arbetsmarknadsuppdrag
Tel: 08-412 48 20

Gabriel Kasto

Gabriel Kasto
Verksamhetsuppföljning statistik folkhögskola
Tel: 08-412 48 18

Carolina Thulin

Carolina Thulin
Verksamhetsuppföljning statistik studieförbund
Tel: 08-412 48 17

Ingela Johansson

Ingela Johansson
Uppföljning folkhögskola
Tel: 08-412 48 43

Peter Green

Peter Green
Utredare uppföljning
Tel: 08-412 48 45

Johanna Winbladh

Johanna Winbladh
Utredare uppföljning folkhögskola
Tel: 08-412 48 16

Karin Gustavsson

Karin Gustavsson
Handläggare folkhögskola behörighetsfrågor och SeQF
Tel: 08-412 48 41

Martin Gemzell

Martin Gemzell
Handläggare särskilda insatser
Tel: 08-412 48 35

Enheten för kommunikation och kunskapsutveckling

Rebecka Svensén

Rebecka Svensén
Enhetschef och kommunikationsansvarig
Tel: 08-412 48 07 / 0705-88 61 99

Eva Åström

Eva Åström
Utvärderingsansvarig
Tel: 08-412 48 37

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Projektledare och redaktör
Tel: 08-412 48 12

Elin Sundling

Elin Sundling
Kommunikatör
Tel: 08-412 48 22

Thor Rutgersson

Thor Rutgersson
Kommunikatör
Tel: 08-412 48 26

Lena Östlund

Lena Östlund
Projektledare FAMN
Tel: 08-412 48 32

Katarina Hansson

Katarina Hansson
Projektledare, regionala frågor
Tel: 08-412 48 31

Enheten för verksamhetsstöd

Linda Rosén

Linda Rosén
Enhetschef
Tel: 08-412 48 01

Veronica Kennett

Veronica Kennett
Ekonomiansvarig
Tel: 08-412 48 24

Mikaela Smedberg

Mikaela Smedberg
Ekonomiadministratör
Tel: 08-412 48 38

Linda Stridsberg

Linda Stridsberg
Jurist
Tel: 08-412 48 29

Alma Norström Wiklund

Alma Norström Wiklund
Vikarierande utredare avvikelser och studeranderätt
Tel: 08-412 48 44

Anna Göthner

Anna Göthner
Tjänstledig, utredare avvikelser och studeranderätt

Joel Sverker

Joel Sverker
Utredare avvikelser
Tel: 08-412 48 40

Elvir Gigovic

Elvir Gigovic
Process- och organisationsutvecklare
Tel: 08-412 48 39

Lotta Ragelius

Lotta Ragelius
Personal- och lokalansvarig
Tel: 08-412 48 08

Josefina Linde

Josefina Linde
Dokumentcontroller
Tel: 08-412 48 13

Annika Blom

Annika Blom
Kansliservice och administration särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 27

Robin Forsberg

Robin Forsberg
Kansliservice och IT-stöd
Tel: 08-412 48 21