Ledning

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare
Tel: 08-412 48 05

Linda Rosén

Linda Rosén
Verksamhetssamordnare
Tel: 08-412 48 01

Enheten för uppföljning och kommunikation

Anna-Carin Bylund

Anna-Carin Bylund
Biträdande generalsekreterare, enhetschef
Tel: 08-412 48 06

Rebecka Svensén

Rebecka Svensén
Kommunikationsansvarig
Tel: 04-412 48 07 / 0705-88 61 99

Elin Sundling

Elin Sundling
Kommunikatör
Tel: 08-412 48 22

Lloyd Baltz

Lloyd Baltz
Uppföljning studieförbund
Tel: 08-412 48 29

Elvir Gigovic

Elvir Gigovic
Uppföljning ekonomi
Tel: 08-412 48 39

Ingela Johansson

Ingela Johansson
Uppföljning folkhögskola
Tel: 08-412 48 43

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Uppföljning statistik
Tel: 08-412 48 25

Enheten för statsbidrag

Magnus Wetterberg

Magnus Wetterberg
Enhetschef statsbidrag
Tel: 08-412 48 03

Veronica Kennett

Veronica Kennett
Ekonomiansvarig
Tel: 08-412 48 24

Anna Medin

Anna Medin
Jurist och dataskyddsombud
Tel: 08-412 48 14

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare verksamhet med asylsökande
Tel: 08-412 48 12

Torvald Åkesson

Torvald Åkesson
Handläggare studieförbund statsbidragsfrågor
Tel: 08-412 48 42

Lena Östlund

Lena Östlund
Projektledare FAMN
Tel: 08-412 48 32

Anna Göthner

Anna Göthner
Handläggare studeranderättsliga frågor
Tel: 08-412 48 10

Kajsa Borgström

Kajsa Borgström
Handläggare arbetsmarknadsuppdrag
Tel: 08-412 48 20

Utvärdering

Eva Åström

Eva Åström
Utvärderingsansvarig
Tel: 08-412 48 37

Enheten för administration

Lotta Ragelius

Lotta Ragelius
Enhetschef, personalansvarig
Tel: 08-412 48 08

Annika Blom

Annika Blom
Arkiv, diarium, möten, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 27

Robin Forsberg

Robin Forsberg
IT, kontorsservice
Tel: 08-412 48 21

Mikaela Smedberg

Mikaela Smedberg
Ekonomiadministratör, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 38

Rebecka Ellnemar

Rebecka Ellnemar
Ekonomiadministratör
Tel: 08-412 48 16

Internationellt

Per Eriksson
Handläggare internationella frågor