Pågående och avslutade granskningar

Senast uppdaterad: 2022-08-31

På den här sidan presenteras Folkbildningsrådets aktuella granskningar av misstänkt felaktig användning av statsbidraget till folkbildningen. Vi publicerar både pågående och avslutade granskningar. Ärendena presenteras i kronologisk ordning utifrån det datum som granskningen inleddes, alternativt det datum när Folkbildningsrådet beslutade i ett granskningsärende.

Felaktig användning av statsbidrag kan innebära en rad olika saker, till exempel fusk och bedrägerier, dubbelrapportering, låg lärartäthet eller bristande ansvar för verksamheten. Folkbildningsrådet får information om misstänkta felaktigheter på olika sätt, till exempel genom vårt ordinarie uppföljningsarbete, egenanmälan från en statsbidragsmottagare, eller en visselblåsning från en enskild individ. Folkbildningsrådet tar alla misstankar om fusk och felaktigheter på största allvar.

För mer information om aktuella granskningar kan du kontakta info@folkbildningsradet.se.

Pågående granskningar

 • Hagaberg folkhögskola – granskning inledd 22/8 2022 om samverkansavtal, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning.
 • NBV – granskning inledd 15/8 om misstänkt avvikelse från statsbidragsvillkoren med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Axevalla folkhögskola – granskning inledd 27/6 om utbildning på distans.
 • Ibn Rushd – granskning inledd 14/6 om misstänkt avvikelse från statsbidragsvillkoren med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Kyrkeruds folkhögskola – granskning inledd 18/5 om felaktig rapportering och oriktiga uppgifter till Folkbildningsrådet.
 • Glimåkra folkhögskola – granskning inledd 9/5 om utbildning på distans.
 • Mellansels folkhögskola – granskning inledd 9/5 om utbildning på distans.
 • ABF Botkyrka – granskning inledd 7/4 om dubbelrapportering av verksamhet.
 • Sensus Stockholm – granskning inledd 7/4 2022 om felaktig användning av statsbidrag och fabricerad verksamhet.
 • Sverigefinska folkhögskolan – granskning inledd 17/3 2022 om utbildning på distans.
 • Sunderby folkhögskola – granskning inledd 4/3 2022 om samverkansavtal med kommersiell aktörbristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning.
 • Kristinehamns folkhögskola – granskning inledd 3/3 2022 om samverkansavtal med kommersiell aktör, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning.
 • Liljeholmen folkhögskola – granskning inledd 3/3 2022 om samverkansavtal och anordnarskap.
 • ABF Blekinge och Valjevikens folkhögskola – granskning inledd 4/2 2022 om dubbelrapportering av kurser.
 • Kista folkhögskola – granskning inledd 16/9 om särredovisning, organisatoriska villkor och bristande ansvar för verksamhet.
 • ABF Västra Götaland och Skaraborg – granskning inledd 23/9 om bristande ansvar för verksamhet, samarbete med kommersiell aktör och rapportering.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland – granskning inledd 23/8 om misstänkt jäv och bristande finansiella system.

Avslutade granskningar

 • Malmfältens folkhögskola, granskning av lärartäthet och utbildning på distans – ärendet avslutades 1/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Kulturens bildningsverksamhet Region Syd, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Skåne, granskning av dubbelrapportering – ärendet avslutades 23/6 2022. Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av statsbidrag.
 • Kulturens bildningsverksamhet – granskning av rapportering av viss musikverksamhet, ärendet avslutades 23/6 2022. Studieförbundet kommer göra en ny justering av arrangemang och ärendet avslutades utan ytterligare åtgärder.
 • Furuboda folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 1/12 2021 utan vidare åtgärder.
 • Fryshuset folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 12/11 2021 utan vidare åtgärder efter korrigering av underlag från folkhögskolan.
 • Härnösand folkhögskola, granskning av filial och bristande ansvar för verksamheten – ärendet avslutades 1/11 2021, Folkbildningsrådet kommer genomföra ytterligare uppföljning våren -22.
 • Albins folkhögskola, granskning av rapportering, kursupplägg och omfattning på deltidsstudier – ärendet avslutades 7/5 2022 utan vidare åtgärder.

 

Folkbildningsrådet har beslutat om återkrav av felaktigt utbetalat statsbidrag.