Pågående och avslutade granskningar

Senast uppdaterad: 2022-03-17

På den här sidan presenteras Folkbildningsrådets aktuella granskningar av misstänkt felaktig användning av statsbidraget till folkbildningen. Vi publicerar både pågående och avslutade granskningar. Ärendena presenteras i kronologisk ordning utifrån det datum som granskningen inleddes, alternativt det datum när Folkbildningsrådet beslutade i ett granskningsärende.

Felaktig användning av statsbidrag kan innebära en rad olika saker, till exempel fusk och bedrägerier, dubbelrapportering, låg lärartäthet eller bristande ansvar för verksamheten. Folkbildningsrådet får information om misstänkta felaktigheter på olika sätt, till exempel genom vårt ordinarie uppföljningsarbete, egenanmälan från en statsbidragsmottagare, eller en visselblåsning från en enskild individ. Folkbildningsrådet tar alla misstankar om fusk och felaktigheter på största allvar.

För mer information om aktuella granskningar kan du kontakta info@folkbildningsradet.se.

Pågående granskningar

 • Kyrkeruds folkhögskola – granskning inledd 18/5 om felaktig rapportering och oriktiga uppgifter till Folkbildningsrådet.
 • Glimåkra folkhögskola – granskning inledd 9 maj om utbildning på distans.
 • Mellansels folkhögskola – granskning inledd 9 maj om utbildning på distans.
 • ABF Botkyrka – granskning inledd 7/4 om dubbelrapportering av verksamhet.
 • Sensus Stockholm – granskning inledd 7/4 2022 om felaktig användning av statsbidrag och fabricerad verksamhet.
 • Sverigefinska folkhögskolan – granskning inledd 17/3 2022 om utbildning på distans.
 • Kristinehamns folkhögskola – granskning inledd 3/3 2022 om samverkansavtal med kommersiell aktör, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning.
 • Sunderby folkhögskola – granskning inledd 4/3 2022 om samverkansavtal med kommersiell aktör, bristande ansvar för verksamhet och kostnadsersättning.
 • ABF Blekinge och Valjevikens folkhögskola – granskning inledd 4/2 2022 om dubbelrapportering av kurser.
 • Kulturens bildningsverksamhet – granskning inledd 27/10 om rapportering av viss musikverksamhet.
 • Kista folkhögskola – granskning inledd 16/9 om särredovisning, organisatoriska villkor och bristande ansvar för verksamhet.
 • ABF Västra Götaland och Skaraborg– granskning inledd 23/9 om bristande ansvar för verksamhet, samarbete med kommersiell aktör och rapportering.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland – granskning inledd 23/8 om misstänkt jäv och bristande finansiella system.
 • Malmfältens folkhögskola – granskning inledd 9/6 om lärartäthet och utbildning på distans.
 • Studieförbundet Vuxenskolan Skåne och Kulturens bildningsverksamhet Region Syd – granskning inledd 29/4 om rapportering av musikverksamhet.

Avslutade granskningar

 • Furuboda folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 1/12 2021 utan vidare åtgärder.
 • Fryshuset folkhögskola, granskning av överrapportering – ärendet avslutades 12/11 2021 utan vidare åtgärder efter korrigering av underlag från folkhögskolan.
 • Härnösand folkhögskola, granskning av filial och bristande ansvar för verksamheten – ärendet avslutades 1/11 2021, Folkbildningsrådet kommer genomföra ytterligare uppföljning våren -22.
 • Albins folkhögskola, granskning av rapportering, kursupplägg och omfattning på deltidsstudier – ärendet avslutades 7/5 2022 utan vidare åtgärder.