Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2022-04-21

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en etableringskurs på folkhögskola. Längst ner på sidan finns länk till dokumentbanken med aktuella villkor.

Viktiga datum 2022-2023

Utbetalning av bidrag under 2022 sker fem gånger per år baserat på deltagarsiffror skolan rapporterat in i Schoolsoft eller via manuell rapportering. Utbetalningarna görs enligt följande:

  • mars – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 mars
  • maj – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 maj
  • augusti – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 augusti. I augusti ska även en påskriven rekvisition för de platser som startats fr.o.m. 1 januari 2022 skickas in.
  • oktober – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 3 oktober
  • december – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 december

Slutreglering av bidrag för 2022 sker:

  • februari 2023 – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 februari 2023. I slutregleringen ska skolorna även skicka in en rekvisition för de platser som startats mellan 1 januari–31 december 2022.

Rekvisitioner och manuell rapportering lämnas in till Folkbildningsrådet genom särskild e-tjänst i Folkbildningsrådets statsbidragsportal: Rekvisitioner etableringskurs 2022

Etableringskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha stärkt sina möjligheter att studera inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning inom folkhögskola, samt särskild utbildning för vuxna eller att få ett arbete. 

Kursen omfattar 130 utbildningsdagar under sex sammanhängande månader. 

Statsbidrag för etableringskurs på folkhögskola

I dokumentbanken hittar du villkor för etableringskursen. Villkoren innehåller även utgångspunkter och rutiner för rapportering av verksamheten.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Folkbildningsrådet om skolan saknar blanketter. 

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15