Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en etableringskurs på folkhögskola. Längst ner på sidan finns länk till dokumentbanken med aktuella villkor.

Viktiga datum 2021-2022

Utbetalning av bidrag under 2021 sker fem gånger per år baserat på deltagarsiffror skolan rapporterat in i Schoolsoft eller via manuell registrering. Utbetalningarna görs enligt följande:

  • mars – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 mars
  • maj – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 3 maj
  • augusti – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 augusti. I augusti ska även en av rektor påskriven rekvisition för de platser som startats fr.o.m. 1 januari 2021 skickas in.
  • oktober – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 oktober
  • december – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 december

Slutreglering av bidrag för 2021 sker:

  • februari 2022 – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 februari 2022. I slutregleringen ska skolorna även skicka in en rekvisition påskriven av rektor för de platser som startats mellan 1 januari–31 december 2021.

Etableringskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha stärkt sina möjligheter att studera inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning inom folkhögskola, samt särskild utbildning för vuxna eller att få ett arbete. 

För 2021 har Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen avtalat om maximalt 5000 platser. Kursen omfattar 130 utbildningsdagar under sex sammanhängande månader. 

Statsbidrag för etableringskurs på folkhögskola

I dokumentbanken hittar du villkor för etableringskursen. Villkoren innehåller även utgångspunkter och rutiner för rapportering av verksamheten.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Rekvisitioner ska skrivas under av rektor och skickas till etablering@folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Folkbildningsrådet om skolan saknar blanketter. 

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15