Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en etableringskurs på folkhögskola. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar samt preliminär fördelning.

Viktiga datum 2019-2020

 • Första vardagen varje månad: Rekvisition samt rapportering ska avse hela kalenderårets kurser och vara Folkbildningsrådet tillhanda
 • Bidragsutbetalningen sker i mars, maj, augusti, oktober och december
 • 4 februari 2019: Sista dagen att rekvirera medel avseende 2018 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2018)
 • 1 augusti 2019: Senaste dagen att rapportera genomförda dv för skolor med kurser som påbörjats i slutet av 2018 och därmed fortsätter under 2019
 • 3 februari 2020: Sista dagen att rekvirera medel avseende 2019 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2019)
 • 1 augusti 2020: Senaste dagen att rapportera genomförda dv för skolor med kurser som påbörjats i slutet av 2019 och därmed fortsätter under 2020

Etableringskurs på folkhögskola är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål 2019

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha stärkt sina möjligheter att studera inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning inom folkhögskola, samt särskild utbildning för vuxna eller att få ett arbete. 

För 2019 har Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen avtalat om maximalt 5000 platser. Kursen omfattar 130 utbildningsdagar under sex sammanhängande månader. 

Statsbidrag för etableringskurs på folkhögskola

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att erhålla statsbidrag för en yrkeskurs på folkhögskola. De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

 1. Genomför gemensam planering i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen.
 2. Ansök om platser vid utlysning. Fördelningen ger skolan en preliminär ram. Se mer i dokument nedan.
 3. Informera lokal Arbetsförmedling och Folkbildningsrådet om utbildningsort och system för antagning.
 4. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen.
 5. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen. Dessa används som underlag till gjorda rekvisitioner.
 6. Rekvirera bidrag.
 7. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Rekvisitioner ska skrivas under av rektor och skickas till etablering@folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Golnar Bahar, handläggare för särskilda bidrag, om skolan saknar blanketter. 

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15