Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2018-07-30

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. I länklistan längst ned på sidan finns villkor och anvisningar, samt preliminär fördelning.

Viktiga datum

2019–2020

 • Senast första vardagen i varje månad: Undertecknad rekvisition ska vara Folkbildningsrådet tillhanda
 • Bidragsutbetalningen sker i mars, maj, augusti, oktober och december
 • 4 februari 2019: Sista dagen för att rekvirera medel avseende 2018 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2018)
 • 1 april 2019: Sista dagen för att rapportera genomförda deltagarveckor för kurser som påbörjats i slutet av 2018 och därmed fortsätter under 2019
 • 3 februari 2020: Sista dagen för att rekvirera medel avseende 2019 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2019)
 • 1 april 2020: Sista dagen för att rapportera genomförda deltagarveckor för kurser som påbörjats i slutet av 2019 och därmed fortsätter under 2020.

Målgrupp för verksamheten

Studiemotiverande folkhögskolekurs riktar sig till personer som uppfyller alla kriterierna nedan:

 • har fyllt 16 år
 • varken har gymnasieexamen, eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning
 • är registrerade hos Arbetsförmedlingen.

Kursen är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål 2019

Syftet med kursen är att motivera arbetssökande att gå vidare till, eller återuppta, reguljär utbildning efter avslutad Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Målet med verksamheten är att:

 • under 2019 erbjuds 5 000 arbetssökande inom målgruppen en kursplats på en tre månader lång Studiemotiverande folkhögskolekurs
 • 25 % ska gå vidare till reguljär utbildning inom ett år.

Statsbidrag för Studiemotiverande folkhögskolekurs

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att få statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs.

De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

 1. Gör en gemensam planering i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen
 2. Ansök om platser vid utlysning. Fördelningen ger skolan en preliminär ram. Se mer i dokument nedan.
 3. Informera lokal Arbetsförmedling och Folkbildningsrådet om utbildningsort och system för antagning
 4. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen
 5. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen. Dessa används som underlag till gjorda rekvisitioner.
 6. Rekvirera bidrag
 7. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Rekvisitioner ska skrivas under av rektor och skickas till smf@folkbildningsradet.se

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Kajsa Borgström, handläggare för särskilda bidrag, om skolan saknar blanketter.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Kajsa Borgström

Kajsa Borgström
Handläggare arbetsmarknadsuppdrag
Tel: 08-412 48 20