Studiemotiverande folkhögskolekurs

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. Längre ner på sidan finns länk till dokumentbanken med aktuella villkor.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum 2022-2023

Utbetalning av bidrag under 2022 sker fem gånger per år baserat på deltagarsiffror skolan rapporterat in i Schoolsoft eller via manuell registrering. Utbetalningarna görs enligt följande:

 • mars – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 mars
 • maj – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 maj
 • augusti – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 augusti. I augusti ska även en av rektor påskriven rekvisition för de platser som startats från och med 1 januari 2022 skickas in. 
 • oktober – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 3 oktober
 • december – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 december

Slutreglering av bidrag för 2022 sker:

 • februari 2023 – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 februari 2023. I slutregleringen ska skolorna även skicka in en rekvisition påskriven av rektor för de platser som startats mellan 1 januari–31 december 2022.
 • april 2023 – Slutreglering av reseersättning enligt siffror som skolan rapporterat in senaste den 3 april 2022.

Målgrupp för verksamheten

Studiemotiverande folkhögskolekurs riktar sig till personer som uppfyller alla kriterierna nedan:

 • har fyllt 16 år
 • varken har gymnasieexamen, eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning
 • är registrerade hos Arbetsförmedlingen.

Kursen är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att motivera arbetssökande att gå vidare till, eller återuppta, reguljär utbildning efter avslutad Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Målet med verksamheten är att:

 • under 2020 erbjuds 5 000 arbetssökande inom målgruppen en kursplats på en tre månader lång Studiemotiverande folkhögskolekurs
 • 25 procent ska gå vidare till reguljär utbildning inom ett år.

Statsbidrag för Studiemotiverande folkhögskolekurs

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att få statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs.

De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

 1. Gör en gemensam planering i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen
 2. Ansök om platser vid utlysning. Fördelningen ger skolan en preliminär ram. Se mer i dokument nedan.
 3. Informera lokal Arbetsförmedling och Folkbildningsrådet om utbildningsort och system för antagning
 4. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen
 5. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen. Dessa används som underlag till gjorda rekvisitioner.
 6. Rekvirera bidrag
 7. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet

Rapportering och rekvirering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för rapportering för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Folkbildningsrådet om skolan saknar blanketter. 

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Samtliga rekvisitioner, samt manuell rapportering för de skolor som inte använder Schoolsoft lämnas in i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.

Kajsa Borgström

Kontaktperson

Kajsa Borgström

Handläggare arbetsmarknadsuppdrag

Telefon: 08-412 48 20

E-post: kajsa.borgstrom@folkbildningsradet.se