Styrelse

Senast uppdaterad: 2018-12-10

I Folkbildningsrådets styrelse sitter en ordförande och åtta ledamöter. Det är styrelsen som bestämmer vad Folkbildningsrådet ska göra. De beslutar till exempel om hur statens bidrag till folkbildningen ska fördelas och om en ny folkhögskola ska få ta emot statsbidrag.

Styrelseledamöter och revisorer

Catharina Håkansson Boman

Catharina Håkansson Boman
Ordförande

Inger Ashing

Inger Ashing
Ledamot

Monica Fundin Pourshahidi

Monica Fundin Pourshahidi
Ledamot

Ulf Melin

Ulf Melin
Ledamot

Gunilla Svantorp

Gunilla Svantorp
Ledamot

Johan Söderman

Johan Söderman
Ledamot

Mari Louise Rönnmark

Mari Louise Rönnmark
Ledamot

Hans Wallmark

Hans Wallmark
Ledamot

Per Ödling

Per Ödling
Ledamot

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare

Linda Rosén

Linda Rosén
Styrelsens sekreterare

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Personalrepresentant

Revisorer

Anders Larsson

Anders Larsson
Revisor

Monica Sparrman

Monica Sparrman
Revisor

Anders Taaler

Anders Taaler
Revisor

Relaterade sidor