Styrelse

Senast uppdaterad: 2018-12-10

I Folkbildningsrådets styrelse sitter en ordförande och åtta ledamöter. Det är styrelsen som bestämmer vad Folkbildningsrådet ska göra. De beslutar till exempel om hur statens bidrag till folkbildningen ska fördelas och om en ny folkhögskola ska få ta emot statsbidrag.

Styrelseledamöter och revisorer

Inger Ashing

Inger Ashing
Ordförande

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler
Ledamot

Nina Larsson

Nina Larsson
Ledamot

Ulf Melin

Ulf Melin
Ledamot

Jesper Skalberg Karlsson

Jesper Skalberg Karlsson
Ledamot

Gunilla Svantorp

Gunilla Svantorp
Ledamot

Johan Söderman

Johan Söderman
Ledamot

Mari Louise Rönnmark

Mari Louise Rönnmark
Ledamot

Amelie von Zweigbergk

Amelie von Zweigbergk
Ledamot

Maria Graner

Maria Graner
Generalsekreterare

Linda Rosén

Linda Rosén
Styrelsens sekreterare

Ingela Johansson

Ingela Johansson
Personalrepresentant

Revisorer

Anders Larsson

Anders Larsson
Revisor

Monica Sparrman

Monica Sparrman
Revisor

Anders Taaler

Anders Taaler
Revisor

Relaterade sidor