Folkhögskolornas kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen 2020

Senast uppdaterad: 2021-03-31

För närvarande finns det två större insatser där Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna samarbetar. Studiemotiverande folkhögskolekurs samt etableringskurs på folkhögskola.

På senare år har nyanländas etablering kommit att bli en mer tydlig del av arbetsmarknadspolitiken, vilket återspeglas i insatserna. I denna rapport redovisar vi genomförd verksamhet, uppdelat per insats. Dessutom redovisas Folkbildningsrådets slutsatser.

Ladda ner rapporten i pdf