Budgetunderlag

Senast uppdaterad: 2022-02-27

Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till regeringen till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

I mars varje år lämnar Folkbildningsrådet sitt budgetunderlag för de kommande tre åren till regeringen.