Lärartjänster i folkhögskolan 2019

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om hur många helårstjänster det finns inom folkhögskolan. Här finns kartläggningen för 2019.

Senast uppdaterad:

Uppgifterna i rapporten gäller helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.