Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Den här rapporten lämnades till regeringen den 14 april 2021.

I rapporten presenterar Folkbildningsrådet ett brett åtgärdspaket för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Bland åtgärderna återfinns såväl förebyggande insatser som en stärkt kontroll – och ett i grunden reformerat statsbidragssystem för folkbildningen.

Ladda ner rapporten i pdf