Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2017-10-10

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Utvärderingar visar att denna arbetsmarknadspolitiska insats varit framgångsrik. Av de ungdomar som avslutade en studiemotiverande kurs någon gång under 2015 har 35 procent studerat vidare på allmän kurs och 2 procent på särskild kurs på folkhögskola fram till och med 2016. Motsvarande siffror för de som fyllt 25 år är 38 procent och 3 procent. Nio av tio deltagare uppger att de skulle rekommendera kursen till en vän, och sju av tio har blivit motiverade till fortsatta studier.   

Relaterade dokument