Folkbildning med asylsökande 2016

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Närmare 80 000 personer deltog i folkbildningens verksamhet med asylsökande under 2016. Det innebär att cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligtrapporten Folkbildning med asylsökande 2016 som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. Folkbildningens verksamhet med asylsökande ökade under 2016 och folkhögskolor och studieförbund bedrev verksamhet i 271 av landets 290 kommuner.

Genom ett särskilt statsbidrag till folkbildningsinsatser för asylsökande har folkhögskolor och studieförbund kunnat erbjuda en meningsfull verksamhet. Folkbildningen har underlättat vägen in i det svenska arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Enligt rapporten säger deltagarna att det har varit viktigt för dem att delta. De har fått nya kunskaper och verksamheten har motverkat den ohälsa som en lång väntan på asylbesked kan innebära.

Rapporten visar dessutom att folkbildningen bidrar till att ge asylsökande kvinnor goda förutsättningar för en fortsatt etablering. Utrikes födda kvinnors ställning på den svenska arbetsmarknaden är svag. Det är därför viktigt att många kvinnor har nåtts av folkbildningens insatser för asylsökande.

Ladda ner rapporten i pdf