Samlad bedömning

Senast uppdaterad: 2020-05-07

Folkbildningsrådet lämnar varje år en samlad bedömning till regeringen där vi redogör för hur de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. Här finns Samlad bedömning från de senaste fem åren att ladda ner.

Folkbildningsrådets samlade bedömning görs utifrån en aktuell uttolkning av syftena, och de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen. Den grundar sig på den sammantagna uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen, utvärderingar och särskilda studier som genomförts inom ramen för Folkbildningsrådets verksamhet, samt på andra relevanta studier.

Ladda ner Folkbildningsrådets samlade bedömning