Samlad bedömning

Senast uppdaterad: 2020-05-07

Folkbildningsrådet lämnar varje år en samlad bedömning till regeringen där vi redogör för hur de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. Här finns Samlad bedömning från de senaste fem åren att ladda ner.

Folkbildningsrådets samlade bedömning görs utifrån en aktuell uttolkning av syftena, och de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen. Den grundar sig på den sammantagna uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen, utvärderingar och särskilda studier som genomförts inom ramen för Folkbildningsrådets verksamhet, samt på andra relevanta studier.

År 2022 gjordes en fördjupad bedömning av folkbildningens betydelse för demokrati som publicerades i en separat rapport, även den finns att ladda ner nedan.

Ladda ner Folkbildningsrådets samlade bedömning

Ladda ner Folkbildningsrådets fördjupade bedömning av demokratisyftet