Folkhögskollärarnas arbetssituation

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Folkhögskollärarna har sämre möjligheter till kompetensutveckling och svagare löneutveckling än andra lärargrupper. Det går ut över verksamheten och därmed folkhögskolans deltagare.

Kartläggningen visar att folkhögskollärares arbetsbörda har ökat de senaste åren. Drygt 40 procent av folkhögskollärarna anser att arbetsbördan ger mycket eller ganska dåliga förutsättningar för arbetet, vilket är en försämring jämfört med resultaten från en liknande enkät 2013. 

Ladda ner rapporten i pdf