På egna eller andras villkor? Folkbildningen i ESF 2014-2020

Senast uppdaterad: 2017-02-14

Den här rapporten är en uppföljning av Folkbildningen och Europeiska socialfonden (Folkbildningsrådet 2014). Syftet med uppföljningen är att ge fördjupade kunskaper om folkbildningens medverkan under den pågående programperioden, 2014–2020.

Europeiska Socialfonden, ESF, är en av EU:s strukturfonder. Syftet med fonden är att främja sysselsättningen i EU. De projekt som får stöd av ESF rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Såväl offentliga som större idéburna organisationer kan söka medel.

Det är ett uttalat mål från studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer att folkbildningen ska stärka sin medverkan i ESF.

Den här rapporten är en uppföljning av Folkbildningen och Europeiska socialfonden (Folkbildningsrådet 2014). Syftet med uppföljningen är att ge fördjupade kunskaper om folkbildningens medverkan under den pågående programperioden, 2014–2020. Särskilt fokuserar rapporten på relationen mellan lokala folkbildningsaktörer och ESF:s regionala partnerskap.

I rapporten undersöks folkbildningens erfarenheter av, och förutsättningar för, medverkan i ESF. Denna bild speglas mot ESF-regionernas uppfattningar, det vill säga hur man inom tre av ESF-regionerna ser på sin samverkan med folkbildningen. Rapporten avslutas med en analys av möjliga tanke- och handlingsvägar inför folkbildningens framtida medverkan i ESF.

Relaterade dokument