Slutrapport FAMN

Senast uppdaterad: 2022-01-14

FAMN står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Det främsta syftet med ESF projektet FAMN var att ta fram, kvalitetssäkra och sprida modeller och metoder för att unga nyanlända i större utsträckning skulle kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

FAMN genomfördes med stöd av ESF-rådet under åren 2019–2021. Folkbildningsrådet var projektägare och projektet genomfördes med delprojekt på Eslövs, Hagabergs, Strömbäcks, Dalslands och Marieborgs folkhögskolor. Projektet bedrevs som ett så kallat flernivåprojekt med ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

FAMN-projektet arbetade med att utveckla kopplingen mellan språkintroduktionen inom gymnasieskolan och allmän kurs på folkhögskola. Fokus låg på att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ.

Projektet har tagit fram ett 100-tal metoder med hjälp av en beprövad kvalitetsmodell och berättelser tillsammans med 222 deltagare och ett 30-tal lärare. Som exempel kan nämnas språkutvecklande arbetsmetoder och en digitaliserad individuell studieplan för alla deltagare. Folkhögskolans särart har synliggjorts genom att metoderna har kompletterats med berättelser från deltagare och lärare.

Delprojekten har också utvecklat yrkeskurser för att underlätta unga nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Exempel är fastighetsskötarutbildningar och vårdutbildningar.

Ladda ner rapporten i pdf

Ladda ner Veta Advisors utvärderingsrapport för FAMN