Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2022-03-02

Folkhögskolan samlar förhållandevis många deltagare med funktionsnedsättning och antalet och andelarna har dessutom ökat under senare år.

Regeringens uppdrag redovisas i den här rapporten. Folkbildningsrådet konstaterar att folkhögskolan på många sätt är en välfungerande utbildningsform för deltagare med intellektuell funktionsnedsättning, som erbjuder ett varierat utbud av kurser och studieplatser med olika inriktning och på olika nivåer.

Samtidigt uppfattar folkhögskolorna ofta ekonomiska och andra resurser som otillräckliga, och ansvarsfördelningen mellan framför allt folkhögskolorna, kommunerna och Försäkringskassan som oklar, när det gäller deltagarnas studier, boende och fritid under tiden vid folkhögskolan.

Ladda ner rapporten i pdf