Dina rättigheter på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2016-04-18

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har tagit fram en folder med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan.

Relaterade dokument