Folkbildning med asylsökande

Senast uppdaterad: 2019-06-05

I folkbildning med asylsökande används folkhögskolans och studieförbundets metodik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Studieförbunden har anordnat verksamhet med asylsökande sedan augusti 2015. Folkhögskolornas verksamhet med asylsökande startade ett år senare.

Deltagarna får både lära sig svenska språket och om det svenska samhället. Verksamheten ska främja deltagande i samhälls- och arbetsliv.

Relaterade dokument