2019

 • 4 oktober 2019

  Folkhögskolan gav henne nya drömmar och möjligheter

  Tamara var inställd på ett jobb som spårvagnschaufför, och hade inga planer på att studera mer. Men folkhögskolan i Angered öppnade hennes ögon för andra möjligheter.

 • 1 oktober 2019

  Språkintroduktion ger mer än språkliga färdigheter

  En plats för att lära sig svenska, knyta kontakter och bli lyssnad på. Så beskrivs Sensus språkintroduktion för nyanlända av deltagarna. Det framgår i en ny rapport från Linköpings universitet.

 • 24 september 2019

  Seniorkurs på folkhögskola berikar vardagen

  Ett rikare socialt liv, intellektuell stimulans och struktur i vardagen. Det kan folkhögskolekurser för seniorer bidra till enligt ett pågående forskningsprojekt om seniorer i folkhögskolan.

 • 18 september 2019

  Viktiga satsningar på folkbildning i höstbudgeten

  Regeringen gör flera satsningar på folkbildningen i höstbudgeten. Bland annat avsätts 90 miljoner under en treårsperiod för nya språksatsningar för utrikes födda föräldralediga. Dessutom...

 • 10 september 2019

  Folkhögskoleprojekt med unga nyanlända får fortsatt stöd

  FAMN-projektet får fortsatt stöd från Europeiska socialfonden och går nu in i genomförandefasen. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och i projektet deltar sex folkhögskolor från olika delar av...

 • 4 september 2019

  Ny studie av studieförbundet Ibn Rushd presenterad

  Studieförbundet Ibn Rushd granskas i en ny rapport från Folkbildningsrådet. Rapporten visar att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men innehåller också exempel på...

 • 3 juli 2019

  ”Folkbildningen måste ha en särskild frihetsgrad”

  Folkbildning och demokratins gränser diskuterades i Almedalen vid ett seminarium som Folkbildningsrådet arrangerade. Medverkade gjorde professor Erik Amnå som inledde med att berätta om en studie...