2021

 • 19 januari 2021

  Viktig genomlysning av studieförbundens verksamhet

  Samtliga studieförbund har nu redovisat resultat av en omfattande granskning av den egna verksamheten. Granskningen har gjorts på uppdrag av Folkbildningsrådet och rapporterna visar att nio...

 • 15 januari 2021

  Omfattande granskning av studieförbundens verksamhet

  Idag ska landets samtliga tio studieförbund lämna in särskilda rapporter om felaktigheter i sin verksamhet. Bakgrunden är att tidigare kontroller visat på omfattande fusk med bidragsmedel i Järva...

 • 12 januari 2021

  Viktigt med vetenskaplig kunskapsbas för folkhögskolan

  Fler folkhögskollärare borde forska och mer forskning borde göras på folkbildningen. Det menar Andreas Ruschkowski, som undersökt hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utformas på...