Nyheter

 • 15 april 2021

  170 extra miljoner till folkhögskolan

  I vårändringsbudgeten idag får folkhögskolan ett tillskott på 170 miljoner under 2021. Ett mycket välkommet besked säger Folkbildningsrådet.

 • 14 april 2021

  Statsbidragssystemet behöver förändras

  I en rapport som nu lämnats till regeringen presenterar Folkbildningsrådet ett brett åtgärdspaket för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Bland åtgärderna återfinns såväl...

 • 8 april 2021

  Riksrevisionen granskar uppföljningen av studieförbunden

  I ett beslut idag meddelar Riksrevisionen att man ska inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.

 • 1 april 2021

  Fler får möjlighet att gå SMF på folkhögskola

  Ett tuffare läge på arbetsmarknaden har lett till en ökad efterfrågan på arbetsmarknadspolitiska insatser på folkhögskola. Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har därför kommit överens om...

 • 24 mars 2021

  Folkbildningsforum om pandemi och tillit

  Idag träffade utbildningsminister Anna Ekström företrädare för folkbildningen i ett digitalt Folkbildningsforum. Årets teman var coronapandemin och lågkonjunkturens konsekvenser för verksamheten...

 • 23 mars 2021

  Folkbildningens betydelse för demokratin

  Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkhögskolor och studieförbund arbetar intensivt för att svara upp mot såväl samhällets som enskilda...

 • 17 mars 2021

  Ny forskarskola ska utforska folkhögskolans pedagogik

  Ansökan har nu öppnat för den första forskarskolan som riktar sig direkt till lärare på folkhögskola. Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och...