Nyheter

 • 12 februari 2019

  Studieförbunden utgör basen i svenskt musikliv

  De tio studieförbunden samlar över 100 000 musikutövare varje år, det visar en ny rapport från Studieförbunden i samverkan. Varje år skapas över 4 miljoner musiktimmar i över 4000 replokaler i...

 • 1 februari 2019

  Anna Ekström fortsätter som folkbildningsminister

  Den här veckan blev det klart att Anna Ekström har fortsatt ansvar för folkbildningsfrågorna. Anna Ekström utsågs den 21 januari till ny utbildningsminister, hon var tidigare gymnasie- och...

 • 30 januari 2019

  Kunskaperna behövs för att förbättra utbildningarna

  Allt fler personer med funktionsnedsättning väljer att studera på landets Folkhögskolor. Möjligheten att samla in uppgifter om dem innebär att vi kan få mer kunskap om vilka positiva effekter...

 • 17 januari 2019

  Demokrati och fritt civilsamhälle med posten

  Sveriges alla folkvalda politiker har fått en bok om vad föreningslivet bidrar med och betydelsen av ett fritt och starkt civilsamhälle. Bakom boken står 13 stora civilsamhällesorganisationer, en...

 • 18 december 2018

  Stödet till föräldrars delaktighet i barns lärande tas bort

  Riksdagen har idag fastställt bidraget till folkbildningen för nästa år. Statsbidraget minskar med 50 miljoner kronor. Av kulturutskottets betänkande framgår att det är statsbidraget till...

 • 10 december 2018

  Varför minskar kommunerna sina anslag till studieförbunden?

  Bidragen till studieförbunden minskar när kommunernas ekonomi blir sämre och andra verksamheter ska prioriteras. Det visar en ny studie från intresseorganisationen Studieförbunden som har frågat...

 • 7 december 2018

  Nya deltagare påverkar folkhögskolans pedagogik

  Det finns tecken på att deltagargrupperna på folkhögskolan blir allt mer lika de på komvux. Det gör att folkhögskollärarna behöver gå från folkhögskolans diskussionsbaserade former till mer...