Nyheter

 • 12 juni 2019

  Folkbildningen gör skillnad i segregerade städer

  Folkbildningen är mer relevant i marginaliserade stadsdelar än i andra områden i samma kommuner. Relativt sett deltar fler invånare i marginaliserade stadsdelar i både studieförbundens verksamhet...

 • 5 juni 2019

  Statskontoret utvärderar folkbildningsinsatser

  Statskontoret har fått ett uppdrag av regeringen att utvärdera folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska samt Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser. Utvärderingen...

 • 28 maj 2019

  Viktiga samtal om hur folkbildningen bidrar till samhällsutvecklingen

  Under försommaren arrangerar Folkbildningsrådet flera viktiga seminarier. Vi finns på plats både på Järvaveckan och i Almedalen och välkomnar till samtal om hur folkbildningen överbryggar glapp i...

 • 24 maj 2019

  Folkbildningens roll i en digital framtid

  Hur kan folkbildningen förhålla sig till samhällets ökande digitalisering? Hur ser det ut idag och vilka utmaningar står vi inför? Det utforskas i en ny rapport från Folkbildningsrådet skriven av...

 • 23 maj 2019

  Studie av Ibn Rushd presenteras i höst

  Folkbildningsrådet har gett professor Erik Amnå i uppdrag att göra en särskild studie av det muslimska studieförbundet Ibn Rushds verksamhet. Erik Amnå träffade den 22 maj Folkbildningsrådets...

 • 16 maj 2019

  Människor möts och utvecklas i studiecirklar

  Studiecirklar bidrar till möten mellan människor, det visar en undersökning från Folkbildningsrådet och Novus. Att delta i studiecirklar möjliggör samtal och erfarenhetsutbyte. Cirkeldeltagande...

 • 10 maj 2019

  Folkbildningsrådet föreslås få uppdrag inom funktionshinderpolitiken

  Folkbildningsrådet föreslås få nytt uppdrag inom funktionshinderområdet, det framkommer i en ny utredning. Förslaget innebär ett särskilt utpekat ansvar för utbildningsmålet för personer med...