2020

 • 4 december 2020

  Viktigt med folkbildning för lokalpolitiker

  Studiecirkeln är viktig för lokalpolitikers bildning, det visar en ny studie från Linköpings universitet. Cirklar används bland annat som verktyg för ideologisk skolning och för att stärka...

 • 3 december 2020

  Folkbildningsrådet besöker kulturutskottet

  Folkbildningsrådet fick i veckan möjlighet att träffa riksdagens kulturutskott för att diskutera folkbildningens betydelse i samhället och svara på frågor om statsbidragen till studieförbunden....

 • 24 november 2020

  Studieförbundens betydelse i en digital värld

  I en tid när digitaliseringen ökar i en rasande fart krävs aktiva insatser för att stärka den digitala kompetensen. Särskilt många äldre vittnar om utmaningar i att hänga med i utvecklingen. Här...

 • 17 november 2020

  JO prövar inte anmälningar mot Folkbildningsrådet

  Justitieombudsmannen beslutar att inte utreda de två anmälningar mot Folkbildningsrådet som gjordes i maj i år. Anmälningarna gäller Folkbildningsrådets bidragsfördelning till Ibn Rushd och hur...

 • 16 november 2020

  Flera studieförbund får betala tillbaka statsbidrag

  Fyra av åtta studieförbund med verksamhet i Järvaområdet i nordvästra Stockholm ska betala tillbaka drygt 5,3 miljoner kronor i felaktigt utbetalat statsbidrag för 2019. Folkbildningsrådet begär...

 • 12 november 2020

  Kraftfulla satsningar på skärpt uppföljning och kontroll

  På Folkbildningsrådets representantskap igår fattades beslut om mer pengar till Folkbildningsrådets kansli. Flera tjänster ska nu tillsättas för att intensifiera arbetet med uppföljning,...

 • 11 november 2020

  Interkulturella folkhögskolan förlorar rätten till statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har idag beslutat att Interkulturella folkhögskolan i Göteborg inte längre ska få statsbidrag och att de ska återbetala felaktigt utbetalade medel. Beslutet kommer...