Folkbildningen i det svenska civilsamhället

Senast uppdaterad: 2015-06-29

I rapporten Mer engagemang? - folkbildningen i det svenska civilsamhället har forskare vid Ersta Sköndal högskola undersökt sambandet mellan ideellt arbete och deltagande i folkbildning.

Sedan 1992 har forskare vid Ersta Sköndal högskola presenterat fem befolkningsstudier som handlat om ideellt arbete och informella insatser i det svenska samhället. I den studie som genomfördes 2014 ingick, på uppdrag av Folkbildningsrådet, en särskild del som handlar om cirkeldeltagare och deltagare i folkhögskolornas långa kurser. Därmed blev det möjligt att jämföra insatser inom folkbildningen med ideella insatser. 

Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan ideellt arbete och deltagande i folkbildningen. Forskarna talar om att det finns en kumulativitet i det folkbildningsanknutna engagemanget. Det ena förstärker det andra – deltagande i en studiecirkel eller i en folkhögskolekurs stärker förutsättningarna att man också ska vara engagerad i ideellt arbete, och tvärtom. Med tanke på hur många människor som deltar så bidrar folkbildningen på så sätt till att skapa en stabil infrastruktur för engagemang, men också till att direkt understödja den anmärkningsvärda stabilitet som kännetecknar den svenska befolkningens engagemang i ideellt arbete. Detta engagemang bidrar till ett vitalt samhälle.

Samtidigt finns det grupper i befolkningen som står helt utanför både folkbildningen och det övriga civila samhället, och som därmed saknar de resurser som medborgerligt engagemang för med sig.

Studien presenterades på ett seminarium i Almedalen måndag 29 juni.

Om författarna

Johan von Essen är docent på Ersta Sköndal högskola. Han har arbetat med befolkningsundersökningarna om medborgerligt engagemang.

Lars Svedberg är professor och forskningsledare vid Institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal högskola.

Rapporten i pdf