Folkbildningen och Europeiska socialfonden

Senast uppdaterad: 2015-06-03
Etiketter:
Internationellt

I rapporten Folkbildningen och Europeiska socialfonden kartläggs folkhögskolornas och studieförbundens förutsättningar att genomföra ESF-projekt.

Folkhögskolor och studieförbund har många års erfarenhet av projekt med stöd av Europeiska socialfonden. Någon samlad bild av verksamhetens omfattning har inte funnits. Inte heller har frågan om folkbildningsorganisationernas förutsättningar, möjligheter och risker att genomföra ESF-projekt belysts närmare. Den här kartläggningen lyfter fram frågan om folkbildningsorganisationernas roll i detta avseende.

Under programperioden 2007–2013 erhöll folkbildningen drygt 505 miljoner kronor för 172 olika projekt inom Europeiska socialfonden.

Relaterade dokument