Att styra eller icke styra?

Senast uppdaterad: 2015-01-28

"Att styra eller icke styra?" är den sista av tre utvärderingar av bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor.

Uppdraget till utvärderarna har varit att belysa översynen av Folkbildningsrådets bidragsmodeller och villkor utifrån tre perspektiv: processen för arbetet med att få fram modellerna, implementeringen av modellerna och slutligen effekterna av modellerna. Den översyn som studeras inleddes 2009 och ledde fram till nya bidragsmodeller som började användas 2012. Framsida av rapporten Att styra eller icke styra?

Utvärderingen har tidigare publicerat två delrapporter:

  • Ett system som alla kan leva med (Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2012)
  • Implementering av de nya bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor (Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2013)

I denna slutrapport sammanfattas först resultaten från de två första delrapporterna, därefter görs en analys av modellernas effekter. Med detta som grund avslutas rapporten med en samlad analys av hela uppdraget.

Rolf Sandahl är filosofie dr i statskunskap med mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor i statsförvaltningen. Erik Sjöstrand är civilekonom och doktorand i företagsekonomi.

Relaterade dokument