Flexibelt lärande inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2014-02-25

2013 avsatte Folkbildningsrådets styrelse 8,5 miljoner kronor för att främja utvecklingen av flexibelt lärande inom folkbildningen utifrån regeringens riktlinjer. I denna rapport redovisas de insatser som genomförts under 2013 med stöd av utvecklingsmedlen.

Under året har insatser för ökad tillgänglighet, särskilt för personer med funktionsnedsättning, och för att fler ska kunna delta i flexibla studier varit prioriterade.

Ungefär hälften av utvecklingsmedlen, 4 150 000 kr, har använts för projektverksamhet vid folkhögskolor och studieförbund, där metoder för ökad tillgänglighet varit ett av fokusområdena.

Den andra hälften av utvecklingsmedlen har använts till fortbildning för verksamma i studieförbund och folkhögskolor samt till att öka kunskaper och erfarenhetsutbyte inom folkbildningen kring nätpedagogik och flexibelt lärande.

Rapporten lämnades till regeringen den 21 februari.

Läs hela rapporten i den bifogade pdf-filen.